About

Scroll down for english version

 

 

 

 

 

324567

 

Monika jest pasjonatką fotografii w plenerze. Instruktor windsurfingu oraz narciarstwa. Potrafi dopasować się do wymagań klienta ze względu na pasję do sportu. Oferuje zdjęcia sportowe i komercyjne. Dotychczasowa współpraca:

–  Go2hel.pl
-Szkoła windsurfingu i kitesurfingu EasySurf Center
-Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica

-ZookiWear.pl

– Wejście 49 Jastarnia

– Portal „Dziewczyny,które kochają kitesurfing”
-Ski Planet
-Szkoła kitesurfingu Kitestyle
-Szkoła windsurfingu i kitesurfingu Surfpoint
-Szkoła narciarska Na Ferie

2009-2011 koordynator obozów fotograficznych dla firmy”Ja yhymm”
2011-2015 współpraca z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego. Fotograf w Piśmie „Rekord” Akademii Wychowania Fizycznego. Koordynatorka autorskich warsztatów fotograficznych Fortum dla Śląskich dzieci z finałem wystawy fotograficznej w Brukseli pod patronatem Jerzego Buzka.

W sierpniu znalazła się jej publikacja zdjęć dla Magazynu „Sway”.

_____________________________________________________________

Monica loves outdoor activites and spending time outside with her camera. She is totally in love with skiing,kitesurfing and windsurfing. Her photography is full of energy and passion. She offers sport photography and advertise photography.
Cooperation with:

EasySurf Center windsurfing&kitesurfing school
„Ulica” charity association
Ski planet
Fortum
Kitestyle kitesurfing school
Surfpoint windsurfing&kitesurfing school
Naferie ski school

Additionaly
2008 – 2011
Coordinator of authorial photography camp for „Ja yhymm” company.
2011-2015
Photographer for Academy of Physicall Education Magazine. / Cooperation with Student Government.
2011-2015
Volunteer worker for „Ulica” charity association and coordinator of authorial photography workshop „Fortum for Silesian children” with final exhibition in Brussel fostered by Jerzy Buzek.

 

Obowiązek informacyjny do aktualnych i nowych klientów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Mraczek, zam. w Katowicach, ul. Zielonogórska 30/32, 40-710 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
  2. przesłania oferty fotograficznych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca, Google);
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia oferty fotografii. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  5. Pani/Pana zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona, co jednocześnie uniemożliwi przedstawienie Pani/Panu oferty fotografii ślubnej;
  6. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Zbierane dane nie podlegają profilowaniu. Zbieramy m.in. informacje odnośnie planowanych przez Klientów wydarzeń, które chcieliby uwiecznić na fotografiach celem przedstawienia oferty Klientowi w celu świadczenia jak najlepszych usług oraz w celu realizacji usług;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia umowy i realizacji usług. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług przez Administratora.

 

Scroll down for english version

 

 

 

 

 

324567

 

Monika jest pasjonatką fotografii w plenerze. Instruktor windsurfingu oraz narciarstwa. Potrafi dopasować się do wymagań klienta ze względu na pasję do sportu. Oferuje zdjęcia sportowe i komercyjne. Dotychczasowa współpraca:

–  Go2hel.pl
-Szkoła windsurfingu i kitesurfingu EasySurf Center
-Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica

-ZookiWear.pl

– Wejście 49 Jastarnia

– Portal „Dziewczyny,które kochają kitesurfing”
-Ski Planet
-Szkoła kitesurfingu Kitestyle
-Szkoła windsurfingu i kitesurfingu Surfpoint
-Szkoła narciarska Na Ferie

2009-2011 koordynator obozów fotograficznych dla firmy”Ja yhymm”
2011-2015 współpraca z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego. Fotograf w Piśmie „Rekord” Akademii Wychowania Fizycznego. Koordynatorka autorskich warsztatów fotograficznych Fortum dla Śląskich dzieci z finałem wystawy fotograficznej w Brukseli pod patronatem Jerzego Buzka.

W sierpniu znalazła się jej publikacja zdjęć dla Magazynu „Sway”.

_____________________________________________________________

Monica loves outdoor activites and spending time outside with her camera. She is totally in love with skiing,kitesurfing and windsurfing. Her photography is full of energy and passion. She offers sport photography and advertise photography.
Cooperation with:

EasySurf Center windsurfing&kitesurfing school
„Ulica” charity association
Ski planet
Fortum
Kitestyle kitesurfing school
Surfpoint windsurfing&kitesurfing school
Naferie ski school

Additionaly
2008 – 2011
Coordinator of authorial photography camp for „Ja yhymm” company.
2011-2015
Photographer for Academy of Physicall Education Magazine. / Cooperation with Student Government.
2011-2015
Volunteer worker for „Ulica” charity association and coordinator of authorial photography workshop „Fortum for Silesian children” with final exhibition in Brussel fostered by Jerzy Buzek.

 

Obowiązek informacyjny do aktualnych i nowych klientów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Mraczek, zam. w Katowicach, ul. Zielonogórska 30/32, 40-710 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
  2. przesłania oferty fotograficznych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca, Google);
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przedstawienia oferty fotografii. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  5. Pani/Pana zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona, co jednocześnie uniemożliwi przedstawienie Pani/Panu oferty fotografii ślubnej;
  6. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. Zbierane dane nie podlegają profilowaniu. Zbieramy m.in. informacje odnośnie planowanych przez Klientów wydarzeń, które chcieliby uwiecznić na fotografiach celem przedstawienia oferty Klientowi w celu świadczenia jak najlepszych usług oraz w celu realizacji usług;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia umowy i realizacji usług. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług przez Administratora.